Dziecko w łóżku rehabilitacyjnym

MNRI Terapia Neurotaktylna

Dr Svetlana Masgutova jest twórcą programu MNRI Nerosensomotoryczna Integracja Odruchów. Swoją koncepcję oparła na doświadczaniach oraz wieloletniej pracy z dziećmi i dorosłymi z zespołem stresu pourazowego oraz deficytami rozwoju układu nerwowego.


Program jest rodzajem masażu, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Normalizujące działanie, potwierdzone w pracy z dziećmi i dorosłymi, pozwala na łączenie terapii taktylnej z różnymi innymi technikami rehabilitacji, jako metodę wspierającą rozwój dziecka, a także pomocną w terapii osób dorosłych.

Nadrzędnym celem terapii jest

Kroki Terapii Neurotaktylnej mogą być stosowane u osób z

 • wyciszenie,
 • aktywizacja świadomości kinestetycznej,
 • poprawa odbioru wrażeń dotykowych,
 • regulacja napięcia mięśniowego
 • wspomaganie integracji sensomotorycznej i integracji odruchów. 
 • porażeniem mózgowym
 • autyzmem
 • zespołem Aspergera
 • nadpobudliwością psychoruchową
 • trudnościami w nauce
 • opóźnieniem rozwoju mowy
 • problemem z koncentracją u osób, u których występują lęki i fobie
 • u osób z Epilepsją, Zespołem Downa, FAS

 

Proponowany program reguluje wrażliwość dotykową i pracę czucia dotykowego, ale również optymalizuje integrację neurosensomotoryczną i cały neurorozwój. Informacje opracowane na podstawie materiałów szkoleniowych i notatek ze szkolenia odbytego w Instytucie dr S. Masgutovej – nazwa szkolenia MNRI Terapia Neurotaktylna dr S. Masgutovej.