Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Integracja Sensoryczna to proces, w którym mózg organizuje docierające do niego informacje płynące z ciała i środowiska, po to, by móc wysłać potrzebną informację zwrotną w celu odpowiedniej reakcji adaptacyjnej. Mózg w każdej chwili naszego życia odbiera, segreguje i przetwarza bodźce zmysłowe. Przy niedoborze lub braku dopływu bodźców tworzenie integracji zmysłowej jest zakłócone i w związku z tym rozwój właściwych odpowiedzi ruchowych i sposobów zachowań jest zaburzony. U wielu dzieci zachowania/ trudności szkolne mogą być spowodowane zaburzeniami w integracji sensorycznej. Zaburzenia SI zakłócają rozwój społeczny, emocjonalny, zdolności ruchowe i ograniczają uczestnictwo w zróżnicowanej aktywności.

O potrzebie przeprowadzenia terapii decydują wyniki diagnozy. Zajęcia SI mają formę aktywnej zabawy ruchowej, podczas której dziecko huśta się, balansuje, turla się, jeździ na deskorolce oraz różnorodnych zadań do wykonania, w których dziecko chętnie uczestniczy. Spotkania zazwyczaj odbywają się 1-2 razy w tyg, zajęcia trwają 55 min. Postępy w terapii monitorowane są co 6 miesięcy poprzez wykonywane testy i obserwację zachowań dziecka. To proces długotrwały, ale przynoszący efekty.

Dzieci uwielbiają zajęcia metodą SI, ponieważ świetnie się bawią, w fajnej, przyjaznej atmosferze.

 

Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona wyłącznie przez certyfikowanego terapeutę, a jej podstawą musi być diagnoza.

 

Wybrane objawy nieprawidłowego przetwarzania bodźców:

 

Dotyk

 

Nadmierna wrażliwość

 • niechęć do wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych np: mycie włosów, obcinanie włosów i paznokci, mycie zębów
 • trudności z samodzielnym piciem, żuciem i przełykaniem pokarmów
 • unikanie używania rąk
 • izolowanie się od dzieci
 • zachowania (popychanie, szturchanie) mogące być uznawane za agresywne
 • negatywne emocje podczas ubierania się

Zbyt mała wrażliwość

 • zmniejszona wrażliwość na ból
  (podczas zastrzyku, uderzenia, zadrapania)
 • poszukiwanie zabaw związanych z uciskiem, wibracjami
 • nieświadome zadawanie bólu
 • ignorowanie piasku, kamyka w bucie
 • nieadekwatne ubranie do pogody z powodu słabego odczuwania temperatury

 

Ruch

 

Nietolerancja ruchu

 • zbytnia ostrożność
 • lęk przed huśtaniem, kręceniem, wspinaniem
 • nieprawidłowa równowaga
 • ostrożność podczas wchodzenia i schodzenia ze schodów

Zbyt mała wrażliwość

 • poszukiwanie ekstremalnych zabaw
 • brak lęku przed wysokością
 • bujanie się na krześle
 • potrzeba bycia w ruchu

 

Słuch

 

Wzmożona wrażliwość

 • łatwe wybudzanie się
 • zatykanie uszu dłońmi,
 • brak tolerancji na głośne dźwięki
 • strach przed konkretnymi dźwiękami
 • złe samopoczucie w miejscach do zabawy.

Słabsza wrażliwość

 • opóźniony rozwój mowy
 • nie zauważanie pewnych dźwięków
 • trudności z określeniem kierunku dźwięku
 • nieprawidłowe rozumienie poleceń
 • konieczność kilkakrotnego powtórzenia polecenia

 

Zapach

 

Nadwrażliwość na zapachy

 • częste zwracanie uwagi na brzydki zapach, podczas gdy inni go nie czują
 • reagowanie nudnościami, wymiotami
 • zatykanie nosa
 • wrażliwość może mieć związek z wybiórczością pokarmową

Słabsza wrażliwość

 • brak reakcji na bardzo intensywne zapachy
 • trudności z różnicowaniem

 

Wzrok

 

Nadmierna wrażliwość

 • unikanie kontaktu wzrokowego
 • unikanie blasku słońca
 • łzawienie
 • zamykanie oczu pod wpływem światła

Słabsza wrażliwość

 • niezauważanie zbliżających się przedmiotów np. piłki,
 • niezauważanie zmian w sali, pokoju
 • brak reakcji nazbyt jasne światło

 

Diagnoza

 

Aby można było przeprowadzić efektywną terapię, należy wykonać diagnozę.

Ocena procesów Integracji Sensorycznej przeprowadzana jest na trzech osobnych spotkaniach i składa się z poszczególnych części:

 • Wywiadu z rodzicami - terapeuta pyta rodziców o przebieg ciąży, poród, rozwój dziecka w pierwszych latach życia, przebyte choroby, preferowane aktywności oraz trudności z jakimi boryka się ich dziecko.
 • Rodzice wypełniają również szczegółowy kwestionariusz, który jest uzupełnieniem wywiadu.
 • Obserwacja kliniczna- dziecko wykonuje zadania polecone przez terapeutę, które pozwalają wnioskować o jego równowadze, koordynacji, napięciu mięśniowym, planowaniu motorycznym, motoryce małej i dużej, pracy gałek ocznych, reakcji na ruch oraz reaktywności na bodźce sensoryczne.
 • Testy - wykonywane u dzieci, które ukończyły 4 lata, testy są standaryzowane i pozwalają określić poziom praksji, koordynacji, czucia ruchu, czucia własnego ciała, zdolności grafomotorycznych, percepcję dotykową i równowagę.
 • Omówienie diagnozy, podsumowanie, plan terapii - terapeuta przedstawia rodzicom wyniki badań oraz ewentualne zalecenia do pracy z dzieckiem w domu. Każdy rodzic otrzymuje diagnozę pisemną.