Terapia Logopedyczna

Zniekształcona, niewyraźna albo w inny sposób zaburzona mowa może stać się przyczyną barier komunikacyjnych od najmłodszych lat, a także wpływać na prawidłowy rozwój psychoemocjonalnym dziecka. Może prowadzić do trudności w nawiązywaniu kontaktów i wpływać na poczucie wartości. Nigdy nie jest za późno na pracę z logopedą, wczesna interwencja logopedyczna pozwala na uniknięcie powstawania lub utrwalania wad wymowy.

Podczas prowadzenia terapii logopedycznej, bardzo ważne jest zaangażowanie dziecka i współpraca dziecko- logopeda – rodzic.
Tylko systematyczne ćwiczenia gwarantują sukces prowadzonej terapii. Zadaniem rodziców jest utrwalenie z dzieckiem opracowanego w gabinecie logopedycznym materiału.